การพ่วงแบตเตอรี่ รถยนตร์ (ความรู้ เรื่อง แบตเตอรี่รถยนตร์)

https://www.facebook.com/rmutphysics/videos/1484884944909653/

Image # 2. 1498782008559

การพ่วงแบตรถยนตร์

ความรู้

Image # 3.

ความรู้เรื่องแบตเตอรี่ สาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่เสื่อม ส่วนประกอบของแบตเตอรี่ หน้าที่ของแบตเตอรี่ ชนิดของแบตเตอรี่ น้ำกรด(Electrolyte) ไฮโดรมิเตอร์(Hydrometer) วิธีสังเกตแบตเตอรี่เสื่อม การดูแลรักษาแบตเตอรี่ การพ่วงสายแบตเตอรี่…

1. แบตเตอรี่ คืออะไร?

แบตเตอรี่ เป็นอุปกรณ์จัดเก็บ และจ่ายกระแสไฟฟ้า โดยมีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยม ที่มีการทำปฏิกิริยาเคมีภายใน ทำให้เกิดไฟฟ้า ซึ่งเป็นแหล่งรวมพลังไฟฟ้าของรถ แบตเตอรี่ให้กระแสไฟฟ้าแก่รถในการสตาร์ทเครื่องโดยการจ่ายไฟฟ้าให้แก่ไดร์สตาร์ทเพื่อให้เครื่องยนต์ติด จากนั้นระบบไฟฟ้าที่ใช้ในรถจะมาจากไดชาร์จ ยกเว้นกรณีการใช้อุปกรณ์บางอย่างเช่นใบปัดน้ำฝน ไฟหน้ารถ ไฟเลี้ยว ฯลฯ จะมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ช่วยในการทำงาน แบตเตอรี่ที่ติดรถเรียบร้อยแล้วจะได้รับการเติมไฟฟ้าจากไดร์ชาร์จเมื่อกระแสไฟฟ้าในแบตเตอรี่ลดลงเนื่องจากการนำกระแสไฟฟ้าไปใช้ (โดยกระบวนการชาร์จไฟนี้จะทำงานในขณะที่เครื่องยนต์ติด)

2. ส่วนประกอบของ แบตเตอรี่

    • ขั้วแบตเตอรี่ (Pole)

 

  • แผ่นธาตุลบ (Negative Plate)
  • แผ่นกั้น (Separator& Glass mat)
  • แผ่นธาตุบวก (Positive Plate)
  • จุกปิด (Vent Plug)
  • เปลือกหม้อและฝาหม้อ (Container3 & Lid)
  • ขั้ว (Terminal Pole)

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1484884214909726