ทึ่งไปเลย เพียงแค่เตรียมน้ำมหํศจรรย์ ยุงหายหมด

https://www.facebook.com/rmutphysics/videos/1483790941685720/

16036

ทึ่งไปเลย เพียงแค่เตรียมน้ำมหํศจรรย์ ยุงหายหมด

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1483789701685844