หาชมยาก! ชมภาพโทรศัพท์บ้านโบราณ นับถอยหลังใกล้สูญพันธุ์ (ความรู้ ฟิสิกส์ เรื่องโทรศัพท์)

 Image # 2.   

Image # 3.  

Image # 4.

Image # 5.

Image # 6.

Image # 7.

Image # 8.

Image # 9.

Image # 10.

Image # 11.

Image # 12.

Image # 13.

Image # 14.

Image # 15.

Image # 16.

Image # 17.

Image # 18.

เก็บภาพบรรยากาศภายในพิพิธภัณฑ์ ทีโอที ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพ ซึ่งเป็นสถานที่ที่เก็บรวบรวมโทรศัพท์บ้านอันเก่าแก่ของไทยไว้เป็นจำนวนมากมาฝาก 

https://www.thairath.co.th/gallery/21286

ความรู้ ฟิสิกส์ เรื่องโทรศัพท์

 

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 

  1. วิวัฒนาการของโทรศัพท์
  2. กระแสไฟฟ้าในขดลวด
  3. ผงถ่าน

นำมาจากหนังสือ สารานุกรมวิทยาศาสตร์  ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย