Live OSระบบโต๊ะทำงานอัจฉริยะ ตรวจจับท่าทางได้

Image # 2. 0598beาพจาก www.geek.com

สุดเจ๋ง! Live OS ระบบโต๊ะทำงานอัจฉริยะ ตรวจจับอิริยาบถ ทำงานด้วยเซนเซอร์ผ่านแอปพลิเคชั่นวันนี้ (26มิ.ย.60) Live OS ระบบตรวจจับอิริยาบถการทำงานด้วยเซ็นเซอร์ที่ติดอยู่กับเฟอร์นิเจอร์ภายในออฟฟิศ เช่น โต๊ะหรือ เก้าอี้ โดยเฟอร์นิเจอร์เหล่านี้ จะสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชั่นได้ ซึ่งถ้าเป็นโต๊ะก็อาจสามารถปรับระดับความสูงให้เหมาะสมได้ หรือจะปรับสลับระหว่างการนั่งทำงานหรือยืนทำงานก็ได้ หรือถ้าเป็นเก้าอี้ ก็อาจมีการสั่นแจ้งเตือนว่านั่งนานเกินไปแล้ว ซึ่งความสามารถพิเศษเหล่านี้ รวมทั้งช่วยรักษาสุขภาพแล้วยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคนในออฟฟิศอีกด้วยนอกจากนี้ Live OS ยังมีการเก็บสถิติการใช้งานเฟอร์นิเจอร์ไว้บน Cloud อีกด้วย เพื่อให้เจ้าของบริษัทหรือออฟฟิศสามารถดูสถิติการใช้เฟอร์นิเจอร์ทำงานได้อย่างสะดวก โดยจะเริ่มเปิดให้ใช้งานแบบจำกัดเฉพาะในสหรัฐอเมริกาในเร็ว ๆ นี้ 

Image # 3. 0598c0

Image # 4. 0598c1

 https://web.facebook.com/rmutphysics/posts/1494911167240364