ฟ้าผ่า ฟ้าร้อง ฟ้าแลบ คืออะไร (มีคลิป) ความรู้ทางฟิสิกส์

https://www.facebook.com/rmutphysics/videos/1483328348398646/

https://youtu.be/qweqm77MTcw

Image # 2. 120

Image # 3. how-lightning-works

ขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูล

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1483312851733529