ดูกันครับว่าคุณเป็นนักวิทยาศาสตร์ หรือศิลปิน !!!

      ดูกันครับว่าคุณเป็นนักวิทยาศาสตร์ หรือศิลปิน !!!
ถ้าเห็นภาพแล้วเห็นคนหมุนตามเข็มนาฬิกา แสดงว่าสมองซีกขวานำ ถ้าเห็นคนหมุนทวนเข็มนาฬิกา สมองซีกซ้ายนำ สมองซีกขวาเป็นพวกศิลปิน สมองซีกซ้ายพวกนักวิทยาศาสตร์ แต่ถ้าเห็นคนหมุนกลับซ้าย-ขวาได้ คุณควบคุมสมองทั้งสองซีกได้

1498401984205

https://www.facebook.com/rmutphysics/videos/1479978988733582/