คลิปจากดาวเทียม หาดูยากครับ…. ในแต่ละวันมีคนเดินทาง โดยเครื่องบินโดยสารทั่วโลกเยอะจริงๆ มาดูการจราจรทางอากาศทั่วโลกในรอบ 24 ชั่วโมงกัน

https://www.facebook.com/rmutphysics/videos/1454546014610213/

1496193164238

คลิปจากดาวเทียม หาดูยากครับ….
ในแต่ละวันมีคนเดินทาง โดยเครื่องบินโดยสารทั่วโลกเยอะจริงๆ มาดูการจราจรทางอากาศทั่วโลกในรอบ 24 ชั่วโมงกัน

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1454548014610013