ผลการวิจัยเตือนหลายเมืองร้อนจะขึ้นอีก 8 องศาเซลเซียส ภายในปี ค.ศ.2100

(FILES) / AFP PHOTO / LIONEL BONAVENTURE

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงาน ผลการวิจัยของฟรานซิสโก เอสตราดา และทีมจากสถาบันเพื่อการศึกษาสิ่งแวดล้อม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่เผยแพร่ในวารสารเนเจอร์ ไคลเมท เชนจ์ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคมที่ผ่านมา เตือนว่า ภายในปี ค.ศ.2100 ในกรณีที่เลวร้ายที่สุดในเรื่องโลกร้อน จะมีหลายเมืองทั่วโลกที่จะมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นถึง 8 องศาเซลเซียส อันเป็นผลจากภาวะโลกร้อน และปรากฏการณ์เกาะความร้อน หรือเกาะความร้อนเมือง (ยูเอชไอ)

ผลวิจัยระบุว่า อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นดังกล่าว จะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัย ซึ่งจะทำให้บริษัทและอุตสาหกรรมขาดแคลนบุคลากรในการทำงาน นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ อย่างเช่นน้ำทั้งนี้ การคาดการณ์ดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานของกรณีที่เลวร้ายที่สุดของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่องตลอดศตวรรษที่ 21 โดยผลการวิจัยยังศึกษาไปถึงผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจหากอุณหภูมิสูงขึ้น โดยพบว่า เมืองที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นจะทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ลดลงไปเฉลี่ย 1.4-1.7 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2050 และภายในปี 2100 จีดีพีจะลดลงไป 2.3-5.6 เปอร์เซ็นต์

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1454533327944815