เล็กๆเปลี่ยนโลก [by Mahidol] ทฤษฎีและการค้นพบในฟิสิกส์ยุคปัจจุบัน

Image # 2. 1492759720656

ตอน 1 (1/3) อนุภาคน้อย 2013

https://youtu.be/nNSrsmYbdB0

 

ตอน 2 (2/3) เอกภพวิทยา บิกแบง

Image # 3. 2

https://youtu.be/tdkfRN1nLVU

 

ตอน 3 (3/3) เครื่องกำเนิดแสงสยาม

Image # 4. 3

https://youtu.be/0LsyroYhaeU

เล็กๆเปลี่ยนโลก [by Mahidol] ทฤษฎีและการค้นพบในฟิสิกส์ยุคปัจจุบัน

ตอน 3 (3/3) เครื่องกำเนิดแสงสยาม

https://youtu.be/0LsyroYhaeU

เล็กๆเปลี่ยนโลก [by Mahidol] ทฤษฎีและการค้นพบในฟิสิกส์ยุคปัจจุบัน

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1420612818003533