เครื่องแปลภาษา (คลิป)

1492737198076

เครื่องแปลภาษา (คลิป)

https://web.facebook.com/rmutphysics/videos/1417875448277270/