ทำไมถึงต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อนั่งรถ

334787

ทำไมถึงต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อนั่งรถ

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1395522310512584