ร่วมภารกิจ ปกป้องมหาสมุทร หยุดใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง

 

ร่วมภารกิจ ปกป้องมหาสมุทร หยุดใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ฟิสิกส์ราชมงคล www.rmutphysics.com

Screenshots_2017-02-28-07-58-10

https://www.facebook.com/rmutphysics/videos/1364552720276210/