ขยับเก่งเลข

คอลัมน์ เจ๊าะแจ๊ะวิทยาศาสตร์

เจค็อบ วีเนก ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก แบ่งกลุ่มนักเรียนวัยประถมศึกษา จำนวน 165 คน ออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งทดลองเรียนคณิตศาสตร์ผ่านการทำกิจกรรมที่ร่างกายต้องเคลื่อนไหว เช่น ตอบคำถามบวก ลบ คูณ หารโดยจัดท่าทางร่างกายให้เป็นตัวเลขคำตอบ กลุ่มที่สองเรียนคณิตศาสตร์ผ่านกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก

อาทิ ใช้เลโก้จัดวางเป็นตัวเลขเพื่อแก้โจทย์ และกลุ่มสุดท้ายเรียนคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรปกติ คือ ใช้ดินสอ ปากกา กระดาษ ในการทำโจทย์เลข หลังจากเรียนด้วยหลักสูตรที่ต่างกันเป็นเวลานาน 6 สัปดาห์

ปรากฏว่านักเรียนกลุ่มแรกมีคะแนนสอบสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดกว่าตอนเรียนคณิต ศาสตร์ตามหลักสูตรปกติ กลุ่มสองก็เช่นกัน แม้คะแนนเฉลี่ยจะไม่สูงเท่ากลุ่มแรก แต่ผลสอบโดยรวมก็มากขึ้น และมีเพียงกลุ่มสามที่ผลสอบเฉลี่ยเท่าเดิม

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าก่อนหน้านี้มีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า การออกกำลังกายช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบสมอง แต่การวิจัยนี้ช่วยชี้ชัดว่า การเคลื่อนไหวร่างกายขณะเรียนรู้ ช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองซีกซ้าย ซึ่งเกี่ยวข้องกับทักษะด้านตัวเลข และเหตุผลได้เป็นอย่างดี

ที่มา  https://www.khaosod.co.th/sci-tech/news_228013

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1364537810277701