นีลส์ บอร์ Niel Bohr นักฟิสิกส์ที่เปิดเผยความลับของอะตอม

 

นักวิทยาศาสตร์ผู้หนึ่งที่ทำให้การสร้างระเบิดปรมาณู

Image # 2.

Image # 3.

Image # 4.

Image # 5.

Image # 6.

Image # 7.

 

Image # 8.

Image # 9.

Image # 10.

Image # 11.

คลิกดูแบบ PDF

คลิกดูแบบ PPTX

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1364539240277558