สงสารเต่า

เห็นแล้ว สงสารเต่า โดนของที่ทิ้งลงในทะเล ทิ่มเข้าไปในจมูก ตอนดึงออกสุดแสนทรมาน ครั้งหน้า อย่าได้ทิ้งอะไรลงในทะเลอีกเลยครับ ฟิสิกส์ราชมงคล www.rmutphysics.com

https://www.facebook.com/rmutphysics/videos/1363635097034639/