นิวซีแลนด์อาจเป็นส่วนหนึ่งของทวีปที่จมอยู่ใต้มหาสมุทร

 

3333
การศึกษาทวีปบนโลกของเรานั้นมีอยู่ 6 ทวีปหลักๆ แต่ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ได้วิจัยว่าอาจจะมีอีกทวีปที่จมหายอยู่ใต้มหาสมุทร แปซิฟิกใต้และเข้าเกณฑ์ที่จะเป็นทวีปที่ 7 ชื่อทวีปซีแลนเดีย (Zealandia) เมื่อพบว่าทวีปนี้มีเปลือกโลกหนากว่าพื้นมหาสมุทร และปัจจุบันเหลือพื้นที่ที่ไม่ได้จมหายไปคือประเทศนิวซีแลนด์ โดยสันนิษฐานว่านิวซีแลนด์นั้นตั้งอยู่บนยอดทวีปซีแลนเดีย ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้ตีพิมพ์การวิจัยนี้ในวารสารสมาคมธรณีวิทยาแห่งอเมริกา (Geological Society of America หรือ GSA)
—-
พื้นที่ของทวีปซีแลนเดียวัดได้ 5 ล้านตารางกิโลเมตร และจมอยู่ใต้น้ำถึง 94% โดยมีผืนดินขนาดใหญ่หลักๆ 3 แห่งคือ ตอนเหนือของนิวซีแลนด์ และเกาะใต้ที่ไปทางทิศใต้ ส่วนสุดท้ายคือ นิวคาเลโดเนียที่ไปทางทิศเหนือ นักวิทยาศาสตร์เผยว่าซีแลนเดียนั้นเคยเป็นส่วนหนึ่งของทวีปโบราณขนาดมหึมาชื่อกอนด์วานา แต่แยกห่างออกจากกันเมื่อ 100 ล้านปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ นิค มอร์ติเมอร์ ผู้เขียนรายงานวิจัยเผยว่า นักวิทยาศาสตร์ได้ พยายามรวบรวมข้อมูลของซีแลนเดียมานานกว่า 20 ปี เพื่อให้ได้การยอมรับให้เป็นอีกหนึ่งทวีปที่ควรปรากฏอยู่ในแผนที่โลก
—–
และการเปิดเผยถึงทวีปใหม่ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าตื่นเต้น.

ที่มา  http://www.thairath.co.th/content/867882

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1365052726892876