ดาวศุกร์จะสว่างที่สุดในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

ดาวศุกร์จะสว่างที่สุดในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

14 กุมภาพันธ์ 2560

หัวค่ำหลังดวงอาทิตย์ตกในช่วงนี้ ท้องฟ้าทางทิศตะวันตกจะมีดาวสว่างมากปรากฏเด่นอยู่บนท้องฟ้า นั่นคือ ดาวศุกร์(Venus)

Image # 2. topics02-1-s

 

ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ดาวศุกร์จะสว่างมากที่สุดที่อันดับความสว่าง(แมกนิจูด) -4.6 ในช่วงหัวค่ำ

หากส่องด้วยกล้องโทรทรรศน์ ในวันนั้นเราสามารถเห็นดาวศุกร์ปรากฏเป็นเสี้ยวได้ ที่เป็นเช่นนั้นเพราะดาวศุกร์โคจรรอบดวงอาทิตย์นั่นเอง

 

Image # 3. topics02-2-s

 

ขณะที่ดาวศุกร์อยู่ด้านหลังดวงอาทิตย์ แม้มันจะปรากฏเกือบเต็มดวง แต่มันก็อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากทำให้ผู้สังเกตบนโลกเห็นว่ามันมีขนาดเล็กและส่งผลให้มันสว่างน้อย เมื่อเวลาผ่านไปดาวศุกร์จะโคจรเข้ามาใกล้โลกมากถึงทำให้เราสังเกตเห็นดาวศุกร์มีลักษณะเป็นเสี้ยว แต่ด้วยขนาดที่ใหญ่ขึ้นทำให้มันมีความสว่างปรากฏมากที่สุด (greatest brilliancy) แต่เมื่อมันเข้ามาใกล้โลกมากเกินกว่านั้น พื้นที่สะท้อนแสงจากดาวศุกร์จะลดลงทำให้ความสว่างลดลงตามไปด้วย เฟสของดาวศุกร์จะปรากฏเป็นคาบทุกๆ 1 ปี 7เดือน

Image # 4. topics02-3-s

เส้นสีฟ้าในกราฟคือ ระยะห่างจากโลกถึงดาวศุกร์ ส่วนเส้นสีเหลืองคือความสว่าง(แมกนิจูด)ของดาวศุกร์ที่ผู้สังเกตบนโลกมองเห็น

 

ดาวศุกร์จะปรากฏสว่างที่สุดอีกครั้งในวันที่ 30 เมษายน 2560 แต่จะปรากฏในทิศตะวันออกช่วงย่ำรุ่ง แต่ด้วยความสว่างปรากฏที่เปลี่ยนไปเล็กน้อย

 

อ้างอิงhttp://www.nao.ac.jp/en/astro/sky/2017/02-topics02.html