การเรียนการสอนฟิสิกส์ผ่านทางเน็ตผ่านทางมือถือ ที่ค่ายวิทย์ โรงเรียนสิงห์บุรี 29 มกราคม 60

ผ่านทางห้องเรียนฟิสิกส์ราชมงคล

ใช้มือถือ ในการเรียนการสอน

http://nuclear.rmutphysics.com/e-learning/

 

https://youtu.be/hGNpz0g7EPw

Image # 2.

Image # 3.

คะแนนทั้งหมดคลิกที่นี่  pdf

เฉลี่ย   71.13

เต็ม   87

สูงสุด   84

Image # 4.

Image # 5.

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1335342303197252