เพียงแค่เราคิดว่า จะทำได้ดีขึ้น ก็จะทำได้ดีขึ้นอย่างที่เราคิด!!

คำกล่าวที่ว่า “คิดอะไรก็ได้อย่างนั้น” มีส่วนถูกอยู่ไม่น้อย เมื่อนักวิจัยได้ค้นพบว่า การบอกกับตัวเองว่า เราจะทำได้ดีขึ้น นั้นมีผลทางจิตวิทยา ทำให้สามารถทำให้ดีขึ้นได้จริง ๆ

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้คนกว่า 44,000 คน เข้าร่วมการทดลองเพื่อหาว่าวิธีการสร้างแรงกระตุ้นตัวเองวิธีใดที่ได้ผล โดยโจทย์ที่นำมาทดสอบในการศึกษาครั้งนี้คือการเพิ่มคะแนนในการเล่นเกมออนไลน์

นักวิจัยศึกษาว่า วิธีการกระตุ้นวิธีใดที่มีประสิทธิภาพในการทำงานมากกว่ากัน โดยวิธีที่นำมาทดสอบในครั้งนี้ได้แก่ การพูดกับตัวเอง การจินตนาการ และการวางแผน”ถ้า-แล้ว” โดยใช้วิธีการเหล่านี้ในขั้นตอนของการแข่งขัน ซึ่งขั้นตอนของการแข่งขันได้แก่ การประมวลผล ผลลัพท์ ควบคุม และ คำสั่ง

ผลการศึกษาชี้ว่า กลุ่มที่พูดกับตัวเอง เช่นพูดว่า “เราจะทำให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป” จะทำได้ดีกว่ากลุ่มควบคุม

โดยกลุ่มที่ทำคะแนนได้ดีได้แก่ กลุ่มที่พูดกับตัวเองเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี (บอกตัวเองว่า “เราจะทำคะแนนให้ได้มากกว่าครั้งก่อนๆ”) กลุ่มที่พูดกับตัวเองเพื่อให้ได้กระบวนการที่ดี (บอกตัวเองว่า “เราจะทำได้เร็วกว่าครั้งก่อนๆ”) กลุ่มที่จินตนาการว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดี (จินตนาการว่าได้เล่นเกมและทำคะแนนได้ดีกว่าครั้งก่อนๆ) และจินตนาการว่าจะได้กระบวนการที่ดี (จินตนาการว่าได้เล่นและทำได้เร็วกว่าครั้งก่อนๆ)

นอกจากนี้ นักวิจัยยังได้พบว่า การดูวิดีโอสร้างแรงบันดาลใจสามารถช่วยทำให้ผลงานออกมาดีได้ด้วย โดยผู้เข้าร่วมการทดลองที่ได้ดูวิดีโอก่อนเกมออนไลน์สามารถทำภารกิจได้ดีขึ้น ซึ่งวิดีโอในการศึกษาครั้งนี้คือวิดีโอของไมเคิล จอร์แดน นักวิ่งเหรียญทองโอลิมปิก 4 สมัย ที่พูดถึงการเตรียมความพร้อมด้านจิตใจนอกเหนือจากการเตรียมความพร้อมทางร่างกาย

ส่วนกลุ่มที่สร้างแรงบันดาลใจด้วยการวางแผน “ถ้า-แล้ว” เป็นกลุ่มที่ได้คะแนนน้อยที่สุด แม้ว่าจะเป็นวิธีการที่ได้ผลในชีวิตประจำวันหลายๆงาน

งานวิจัยนี้เป็นของศาสตราจารย์แอนดรูว์ เลน ในสหราชอาณาจักร ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ Frontiers in Psychology โดยจุดเด่นคือการรวบรวมอาสาสมัครได้กว่า 44,000 ราย แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 12 กลุ่มและกลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม ในขณะที่งานวิจัยทางจิตวิทยาในลักษณะนี้มักจะมีผู้เข้าร่วมการทดลองประมาณ 300 คนและแบ่งออกเป็น 2-3 กลุ่มเท่านั้น

ที่มา : http://www.vcharkarn.com/vnews/505278

https://web.facebook.com/rmutphysics/posts/1338419362889546