Ossia Cota ฝ้าเพดานอัจฉริยะชาร์จแบตฯ ได้

Image # 2. 1

เปิดตัว Ossia Cota ฝ้าเพดานอัจฉริยะชาร์จแบตเตอรี่ให้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในบ้านได้ เช่น มือถือ, ลำโพง, สมาร์ทวอทช์ หรือสัญญาณเตือนควัน เพียงแค่เดินเข้าบ้าน

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 เว็บไซต์ homecrux ได้นำเสนออีกหนึ่งนวัตกรรมล้ำสมัยที่เปิดตัวภายในงาน CES 2017 นั่นคือ Ossia Cota ฝ้าเพดานอัจฉริยะที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ให้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น มือถือ หรือ Gadget ต่าง ๆ ภายในบ้านได้ เพียงแค่เดินเข้าบ้านเท่านั้น เรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์เสริม Smart Home ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานภายในบ้านเป็นอย่างมาก

Image # 3. 2

Image # 4. 33

สำหรับหลักการทำงานของ Ossia Cota ใช้การปล่อยกระแสไฟฟ้าจากตัวรับสัญญาณที่ติดอยู่กับฝ้าเพดานดังกล่าว เพื่อชาร์จให้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น มือถือ, สัญญาณเตือนควัน, ลำโพง, สมาร์ทวอทช์ หรือ Gadget ต่าง ๆ ในระยะ 30 ฟุต (9 เมตร) ซึ่งผู้พัฒนาเคลมว่าการแผ่สัญญาณของ Ossia Cota จะไม่ส่งผลอันตรายกับตัวผู้ใช้หรือบุคคลอื่น ๆ ภายในบ้าน รวมถึงสัตว์เลี้ยง แถมไม่รบกวนสัญญาณ Wi-Fi ในบ้านอีกด้วย โดยผู้ใช้งานสามารถติดตั้ง Ossia Cota ไว้บนฝ้าเพดานรอบบ้านตามระยะสัญญาณที่ต้องการ เพื่อให้สัญญาณครอบคลุมทั้งบ้าน

Image # 5. 44

ทั้งนี้ Ossia Cota ฝ้าเพดานอัจฉริยะที่ว่านี้ จะสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่น ๆ ภายในบ้านได้ต่อเมื่ออุปกรณ์นั้น ๆ ได้มีการทำสัญญาร่วมกันเป็นพาร์ทเนอร์กับทางบริษัทผู้พัฒนาแล้วเท่านั้น นอกจากนี้ Ossia Cota ยังสามารถควบคุมการทำงานผ่านแอพฯ ได้อีกด้วย แต่ยังไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวยังมีข้อจำกัดในเรื่องของตัวรับสัญญาณภายในอยู่

ภาพจาก homecrux

ที่มา : http://men.kapook.com/view164319.html

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1317385738326242