สุดยอดการเก็บข้อมูล “แผ่นดิสก์ 5 มิติ” ที่ส่งต่ออารยธรรมสู่อนาคตได้เรื่อยๆ จนกว่าโลกจะแตก (วัสดา)

กระบวนการเก็บข้อมูลรูปแบบใหม่นี้เรียกแบบย่อๆ ว่าการเขียนข้อมูลดิจิทัลแบบ 5 มิติด้วยเลเซอร์ femtosecond ซึ่งเมื่อแยกส่วนแล้วจะแบ่งเป็นแผ่นดิสก์แก้วที่บรรจุข้อมูลได้ 360TB ต่อชิ้น ใช้งานได้แม้จะอุณหภูมิสูงถึง 1000 องศาเซลเซียส (อึดสุดๆ)

Image # 2.

 Peter Kazansky ศาสตราจารย์หัวหน้าทีมวิจัยนี้ บอกว่าเทคโนโลยีนี้จะเป็นก้าวใหม่สำหรับการเก็บข้อมูลเพื่อส่งต่ออารยธรรมไปยังอนาคตอย่างยั่งยืน หรืออธิบายได้ง่ายๆว่า ถ้าโลกไม่แตกข้อมูลในแผ่นดิสก์สุดเจ๋งนี้ก็จะไม่สูญสลายหายไปอย่างแน่นอน

Image # 3.

 

ที่มา.. :  http://www.flagfrog.com/5-new-data-td-past-to-future/

โพสต์โดย นางสาววัสดา ยังรอต

https://web.facebook.com/rmutphysics/posts/1054647521266733