ความงามเหนือฟากฟ้า! ธรรมชาติเนรมิต “รุ้งหลายชั้น” เหนือมหานครปักกิ่ง (ชมภาพ)

Image # 2. ความงามเหนือฟากฟ้า! ธรรมชาติเนรมิต “รุ้งหลายชั้น” เหนือมหานครปักกิ่ง (ชมภาพ)

เครื่องบินเหินฟ้าผ่านรุ้งหลายชั้น(ภาพไซน่า สื่อจีน)

        ชาวปักกิ่งแห่ชมปรากฎการณ์ธรรมชาติ “รุ้งหลายชั้น” 

เมื่อลมฝนเคลื่อนตัวพ้นผ่านมหานครปักกิ่ง ดวงตะวันก็สาดลำแสงสีทองตัดกับละอองน้ำบนฟากฟ้า เกิดเป็น “รุ้งหลายชั้น” ปรากฏการณ์ธรรมชาติหายาก อวดสายตาชาวเมืองปักกิ่ง ซึ่งพากันถ่ายภาพความงามตามธรรมชาติ และแชร์บนโลกออนไลน์แดนมังกร

“รุ้งกินน้ำ” เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นหลังจากฝนตก เกิดขึ้นจากการหักเหของแสงเมื่อส่องผ่านละอองน้ำในอากาศ กลายเป็นแถบสีต่างๆบนท้องฟ้า โดยในบางครั้งจะสามารถเห็นเป็น “รุ้งหลายชั้น” (Supernumerary Rainbow) ซึ่งประกอบไปด้วย “รุ้งปฐมภูมิ” (primary rainbow) อันมีสีแดงอยู่ด้านนอก และมีสีม่วงอยู่ในสุดของวง ในขณะที่ “รุ้งทุติยภูมิ” (secondary rainbow) จะมีสีสันเรียงกลับกัน และมักปรากฎตัวอยู่เหนือรุ้งปฐมภูมิ 

Image # 3. ความงามเหนือฟากฟ้า! ธรรมชาติเนรมิต “รุ้งหลายชั้น” เหนือมหานครปักกิ่ง (ชมภาพ)

ชาวเมืองปักกิ่งต่างหยุดมองปรากฎการ์ธรรมชาติ(ภาพไซน่า สื่อจีน)

Image # 4. ความงามเหนือฟากฟ้า! ธรรมชาติเนรมิต “รุ้งหลายชั้น” เหนือมหานครปักกิ่ง (ชมภาพ)

“รุ้งหลายชั้น” พาดผ่านฟากฟ้าปักกิ่ง (ภาพไซน่า สื่อจีน)

Image # 5. ความงามเหนือฟากฟ้า! ธรรมชาติเนรมิต “รุ้งหลายชั้น” เหนือมหานครปักกิ่ง (ชมภาพ)

“รุ้งหลายชั้น” พาดผ่านฟากฟ้าปักกิ่ง (ภาพไซน่า สื่อจีน)

ที่มา  http://manager.co.th/China/ViewNews.aspx?NewsID=9590000052211

https://web.facebook.com/rmutphysics/posts/1303831296348353