มหัศจรรย์! ชมปรากฏการณ์ “เสาแสง” ส่องสว่างพวยพุ่งสู่ท้องฟ้า อลังการราวสวรรค์เนรมิต (ชมภาพ)

Image # 2. มหัศจรรย์! ชมปรากฏการณ์ “เสาแสง” ส่องสว่างพวยพุ่งสู่ท้องฟ้า อลังการราวสวรรค์เนรมิต (ชมภาพ)

ปรากฏการณ์ ปรากฎการณ์ “เสาแสง” ส่องสว่างพวยพุ่งสู่ท้องฟ้า (ภาพเอเจนซี)

 กลุ่มสื่อจีนรายงาน (28 ธ.ค. )  ชาวมองโกเลียในตื่นตากับปรากฎการณ์ “เสาแสง”

เมื่อเวลาราว 19.30 ของวันจันทร์ (26 ธ.ค. ) อุณหภูมิในบริเวณเขตปกครองตนเองมองโกเลียในได้ลดลงตัวจนถึงติดลบ 20 องศาเซลเซียส ทำให้เกิดปรากฎการณ์ “เสาแสง” (Light Pillar) ส่องสว่างทั่วทั้งเมือง สวยงามราวกับว่าเป็นฉากในเทพนิยาย

ทั้งนี้ ปรากฎการณ์เสาแสงเกิดจากผลึกน้ำแข็งในอากาศสะท้อนตัวกับแสง ทำให้สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้เป็นลักษณะลำแสงพุ่งตรงขึ้นไปบนท้องฟ้า 

Image # 3. มหัศจรรย์! ชมปรากฏการณ์ “เสาแสง” ส่องสว่างพวยพุ่งสู่ท้องฟ้า อลังการราวสวรรค์เนรมิต (ชมภาพ)

“เสาแสง” (Light Pillar) ส่องสว่างทั่วทั้งเมือง สวยงามราวกับว่าเป็นฉากในเทพนิยาย (ภาพเอเจนซี)

Image # 4. มหัศจรรย์! ชมปรากฏการณ์ “เสาแสง” ส่องสว่างพวยพุ่งสู่ท้องฟ้า อลังการราวสวรรค์เนรมิต (ชมภาพ)

ผลึกน้ำแข็งในอากาศสะท้อนตัวกับแสง ทำให้สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า (ภาพเอเจนซี)

Image # 5. มหัศจรรย์! ชมปรากฏการณ์ “เสาแสง” ส่องสว่างพวยพุ่งสู่ท้องฟ้า อลังการราวสวรรค์เนรมิต (ชมภาพ)

ปรากฏการณ์ ปรากฎการณ์ “เสาแสง” ส่องสว่างพวยพุ่งสู่ท้องฟ้า (ภาพเอเจนซี)

Image # 6. มหัศจรรย์! ชมปรากฏการณ์ “เสาแสง” ส่องสว่างพวยพุ่งสู่ท้องฟ้า อลังการราวสวรรค์เนรมิต (ชมภาพ)

ปรากฏการณ์ “เสาแสง” ส่องสว่างพวยพุ่งสู่ท้องฟ้า อลังการราวสวรรค์เนรมิต (ภาพเอเจนซี)

Image # 7. มหัศจรรย์! ชมปรากฏการณ์ “เสาแสง” ส่องสว่างพวยพุ่งสู่ท้องฟ้า อลังการราวสวรรค์เนรมิต (ชมภาพ)

“เสาแสง” (Light Pillar) ส่องสว่างทั่วทั้งเมือง สวยงามราวกับว่าเป็นฉากในเทพนิยาย (ภาพเอเจนซี)

ที่มา  http://manager.co.th/China/ViewNews.aspx?NewsID=9590000129383

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1303384233059726