สะพานแบบหมุน (คลิป)

1483016821562

      สะพานแบบหมุน (คลิป)     เวลาเรือขนาดใหญ่และสูง จะผ่านสะพาน  สะพานแบบเดิมใช้วิธียกและเปิดออก  แต่แบบใหม่นี้ เป็นแบบหมุน   เมื่อหมุนแล้ว เรือขนาดใหญ่สามารถผ่านได้

https://www.facebook.com/rmutphysics/videos/1302052113192938/