หุ่นยนต์ประกอบรถยนต์ คลิป

1482975527300

หุ่นยนต์ประกอบรถยนต์  ท่านจะได้เห็นกระบวนการประกอบรถยนต์  ตั้งแต่ต้นจนเสร็จ แล่นออกจากสายการผลิต

https://www.facebook.com/rmutphysics/videos/1301663926565090/