คลิปการสั่นพ้องจนสะพานพัง

1482363569529

ในคลิปวีดีโอ แสดงให้เห็นว่า การวิ่งของรถทำให้เกิดการสั่นสะเทือนบนตัวสะพาน ตรงกับความถี่ธรรมชาติของสะพาน

การสั่นพ้อง (Resonance)


การสั่นพ้องคือการที่วัตถุสั่นด้วยความถี่ธรรมชาติโดยแอมปลิจูดของการสั่นมากขึ้นเรื่อยๆ ถ้าเป็นคลื่นเสียงก็จะทำให้เสียงดังมากขึ้น จนอาจทำให้วัตถุเสียหายได้ หรือเกิดความรำคาญได้  การสั่นพ้องเกิดขึ้นได้ 2 แบบคือ

1.  การสั่นพ้องด้วยแรง หมายถึงการสั่นพ้องที่เกิดขึ้นโดยการออกแรงกระทำกับวัตถุเป็นจังหวะที่มีความถี่เท่ากับความถี่ธรรมชาติของวัตถุเป็นเวลานาน

 

เมื่อลมพัดที่ความเร็วคงตัวค่าหนึ่งเป็นเวลานาน ซึ่งแรงลมพอดีกับความถี่ธรรมชาติของสะพาน

 

ทำให้สะพานเกิดการสั่นพ้อง แอมปลิจูดของการสั่นที่มากขึ้นทำให้สะพานขาด

https://www.facebook.com/rmutphysics/videos/1294460727285410/