1482197532652

ใครเก่งจริง ต้องทำได้ มีเฉลย

ใครเก่งจริงต้องทำได้

ระหว่างช่องว่าง ให้ใส่เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ได้เท่านั้น

2 2 2 =6
3 3 3 =6
4 4 4 =6
5 5 5 =6
6 6 6 =6
7 7 7 =6
8 8 8 =6
9 9 9 =6
ทำได้1ข้อ..จบอนุบาล
ทำได้2ข้อ..จบประถม
ทำได้3ข้อ..จบ ม.ต้น
ทำได้4ข้อ..จบ ม.ปลาย
ทำได้5ข้อ..จบ มหาลัย
ทพได้6ข้อ..จบ ศาสตร์ด้านนี้
ทำได้ทุกข้อ..อัจฉริยะ

—–ทำ  ตัวอย่างให้ดูข้อแรกก่อน ในระดับอนุบาล  2+2+2 =6  ท่านสามารถใส่เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ได้ทุกประเภท  เช่น + –  x ÷ ! เปอร์เซนต์ วงเล็บ  รากที่สอง รากที่สาม รากที่สี่   เป็นต้น ฯลฯ   ส่วนข้อต่อไปท่านทดลองทำดู  โปรดอย่าพึ่งเลื่อนดูเฉลย  ทำไม่ได้จริงๆจึงค่อยเลื่อนลงดูครับ

เฉลย

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

2+2+2 =6
(3*3)-3 =6
รูท4+รูท4+รูท4=6
(5/5)+5 =6
(6-6)+6 =6
7-(7/7) =6
รากที่สามของ8+รากที่สามข
ง8+รากที่สามของ8 =6
(รูท9*รูท9)-รูท9 =6

https://www.facebook.com/rmutphysics/photos/a.408446155886876.96100.394250190639806/1292632767468206/?type=3