GUNKUL ผุดข่าวดีต่อเนื่อง!!บอร์ดไฟเขียวซื้อหุ้น “บีเอ็มพี โซลาร์” ลุยโรงไฟฟ้าโซลาร์ โดยปิยวัฒน์

iq6d3f4efc8cdd62ba4a2748b84eca4164

บมจ.กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) ข่าวดีไม่มีหมด! ล่าสุด บอร์ดอนุมัติซื้อหุ้นบุริมสิทธิ”บีเอ็มพี โซล่าร์” ลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มอีก 8 เมกะวัตต์ “โศภชา ดำรงปิยวุฒิ์” เผยการลงทุนในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมนโยบายของบริษัทฯ และพร้อมก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำธุรกิจพลังงานทดแทน อันจะส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตทั้งสินทรัพย์และกำไรอย่างต่อเนื่องในอนาคต

นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการเข้าทำรายการซื้อหุ้นบุริมสิทธิใน บริษัท บีเอ็มพี โซล่าร์ จำกัด (“BMP Solar”) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 8.0 เมกะวัตต์ เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ว่า บริษัทฯ ได้เข้าทำรายการลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นในบริษัทดังกล่าว พร้อมจ่ายชำระค่าซื้อขายหุ้นในงวดแรก เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งบริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าฯ รวมถึงผลตอบแทนจากโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป

“การเข้าลงทุนในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมนโยบายของบริษัทฯ ที่จะก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำและมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอันจะส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตทั้งสินทรัพย์และกำไรอย่างต่อเนื่องในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นต่อไปในระยะยาวอีกด้วย”นางสาวโศภชากล่าว

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2559 ได้มีการอนุมัติให้เข้าทำรายการซื้อหุ้นบุริมสิทธิใน BMP Solar เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ ได้แจ้งสารสนเทศเลขที่ GUNKUL 59/317 ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ซึ่ง BMP Solar เป็นผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยเป็นผู้ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement “PPA”) ประเภทโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 1 สัญญา (รับโอนสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ามาจาก บริษัท บีเอ็มพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 8.0 เมกะวัตต์ ในอัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) หน่วยละ 5.66 บาท เป็นระยะเวลา 25 ปี โดยเริ่มเปิดจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา

ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการโซลาร์ฟาร์มและพลังงานลม กำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 411 เมกะวัตต์ โดยปี 2559 ได้จ่ายไฟเข้าระบบไปแล้ว 175 เมกะวัตต์ อย่างไรก็ตามบริษัทยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างทำรายการ คือ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน Godo Kaisha East Japan Solar 13 (Iwakuni) เมืองอิวาคุนิ จังหวัดยามางุจิ ประเทศญี่ปุ่น ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 75 เมกะวัตต์ ซึ่งจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

อ้างอิง  http://www.ryt9.com/s/prg/2553266