ความเสถียรของลูกข่าง (ไจโร) ใช้ได้ทั้งในอวกาศ และ สมาร์ทโฟน มีคลิป (ความรู้ฟิสิกส์)

นักบินอวกาศเล่นกับลูกข่างบนอวกาศ

Image # 2. 1

https://youtu.be/tBpguL-bMbI

Tim Peake demonstrates gyroscope-stabilisation  

         นักบินอวกาศ เล่นกับลูกข่าง ถ้าลูกข่างยังไม่หมุน ลูกข่างจะมีทิศทางการหมุนไม่ค่งที่ ใช้มือปัด จะส่ายไปส่ายมา

         แต่ถ้าลูกข่างหมุนจะมีความเสถียร ทิศทางการหมุนคงที่   ไม่ว่าจะโดนสัมผัสอย่างไรก็ตามทิศทางการหมุนก็จะไม่เปลี่ยน  คุณสมบัติความสเถียรนี้ จึงประยุกต์ไปใช้ในการนำร่องของยานอวกาศ

      เราสามารถใช้คุณสมบัติการไม่เปลี่ยนทิศทางนี้ ประยุกต์เข้ากับ ระบบนำร่องของเครื่องบิน  การเดินเรือ หรือแม้แต่ สมาร์ทโฟน ดังบทความข้างล่าง

Gyro Sensor (Gyroscope Sensor)  ลูกข่างในมือถือ

Image # 3.

    Gyro Sensor คือเซ็นเซอร์ที่มีไว้สำหรับตรวจจับลักษณะการหมุนของสมาร์ทโฟน โดยเป็นการตรวจจับแบบ 3 แกน(3-Axes) เช่นเดียวกันกับ Accelerator Sensor แต่จะมีความถูกต้อง และแม่นยำมากกว่า เช่นการควบคุมการเล่นเกมส์ต่างๆ โดยเฉพาะเกมส์ที่ต้องอาศัยการเคลื่อนไหวในหลายๆ ทิศทาง ที่เห็นได้ชัดก็เช่นบรรดาเกมส์แข่งรถทั้งหลาย หากอาศัย Accelerator Sensor เพียงอย่างเดียว ในบางครั้งการควบคุมก็อาจจะไม่เป็นไปตามที่ใจต้องการ แต่การที่มีGyro Sensor มาเสริม ก็จะทำให้การควบคุมมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น ไม่ว่าจะจับถือเครื่องในอิริยาบทแบบใดก็ตาม

ที่มา  http://www.thaimobilecenter.com/article-2557/understanding-sensors-on-mobile-phone-and-smartphone.asp

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1048097421921743

สนใจความรู้ทางฟิสิกส์เรื่องอื่นๆโปรดสมัครกลุ่มฟิสิกส์ราชมงคลได้ที่นี่

Image # 4.

 คลิกร่วมกลุ่ม Facebook  ฟิสิกส์ราชมงคลได้ที่นี คลิกครับ

หรือคลิกเป็นแฟนเพจได้ที่นี่

ฟิสิกส์ราชมงคล

Image # 5.
คลิกครับผม

หรือ ติดต่อที่

Line ฟิสิกส์ราชมงคล

Image # 6.

Image # 7.

วิธีการเพิ่มเพื่อน ฟิสิกส์ราชมงคล