​น่าห่วง! ประชากรครึ่งโลกอาจสายตาสั้นในปี 2050 (นุชรี)

นักวิทยาศาสตร์คาดกันว่าประชากรกว่าครึ่งโลก (ราว ๆ 5 พันล้านคน) จะกลายเป็นคนสายตาสั้นในปี 2050 และหนึ่งในห้า (ประมาณ 1 พันล้านคน) มีความเสี่ยงที่จะพิการทางสายตามากขึ้นหากแนวโน้มในปัจจุบันยังเป็นเช่นนี้อยู่

งานวิจัยนี้ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ Ophthalmology โดยเผยว่า ตัวเลขของผู้ที่จะสูญเสียความสามารถในการมองเห็นเนื่องจากสายตาสั้นอย่างหนักจะสูงขึ้นจากปี 2000 ถึง 7 เท่าตัวในปี 2050 และจะเป็นสาเหตุหลักของการสูญเสียความสามารถในการมองเห็นอย่างถาวร (ตาบอด) โดยสิ้นเชิงทั่วโลกในอนาคต

“การอุบัติขึ้นของโรคสายตาสั้นที่มากขึ้นนั้น เกิดขึ้นเนื่องจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมนั้น ซึ่งหลัก ๆ ก็มาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปเนื่องจากการทำกิจกรรมกลางแจ้งที่น้อยลงและการทำงานที่มากขึ้น” นักวิจัยที่ศูนย์สายตา ไบรเอน โฮลเดน มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ออสเตรเลีย และสถาบันวิจัยสายตาสิงคโปร์เผย

การค้นพบครั้งนี้นับว่าเป็นเรื่องใหญ่ในวงการสาธารณสุข โดยนักวิจัยชี้ว่าในอนาคตควรจะต้องมีการให้บริการดูแลสายตามากขึ้น เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของโรคสายตาสั้นที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ นับตั้งแต่ปี 2000 และควรจะมีวิธีการพัฒนาการรักษาโรคสายตาสั้นและป้องกันไม่ให้เป็นโรคสายตาสั้นอย่างหนัก

“เราจะต้องแน่ใจให้ได้ว่าเด็กของเราได้รับการทดสอบสายตาอย่างสม่ำเสมอโดยผู้เชี่ยวชาญทางสายตา ซึ่งถ้าเป็นไปได้ควรทำทุกปี เพื่อที่ว่าเราจะได้มียุทธศาสตร์ในการป้องกันที่มีประสิทธิภาพสำหรับคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง” ศาสตราจารย์โควิน ไนโด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสถาบันไบรเอน โฮลเดน เผย

“ในยุทธศาสตร์นี้ควรจะมีการส่งเสริมให้คนทำกิจกรรมกลางแจ้งกันมากขึ้น และใช้เวลาที่อยู่กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องใช้สายตาจ้องให้น้อยลง”

“ยิ่งไปกว่านั้น ควรจะต้องมีวิธีการพัฒนาเลนส์พิเศษและคอนเทกเลนส์หรือยารักษาที่ดีกว่าเดิม และต้องลงทุนวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเยียวยาด้วย”

อ้างอิง: Brien Holden Vision Institute. (2016, February 17). Half the world to be short-sighted by 2050: One billion high myopes globally by 2050. ScienceDaily. Retrieved February 19, 2016 from www.sciencedaily.com/releases/2016/02/160217113308.htm

งานวิจัย: Brien A. Holden, Timothy R. Fricke, David A. Wilson, Monica Jong, Kovin S. Naidoo, Padmaja Sankaridurg, Tien Y. Wong, Thomas J. Naduvilath, Serge Resnikoff. Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050. Ophthalmology, 2016; DOI:10.1016/j.ophtha.2016.01.006

ที่มา  :  http://www.vcharkarn.com/vnews/504347

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1047295958668556