คลังเก็บหมวดหมู่: ทอฝัน ประวัติพร 5

พบแล้ว จุลินทรีย์ที่ช่วย ย่อยสลายพลาสติก ได้เร็วขึ้น

พบแล้ว จุลินทรีย์ที่ช่วย ย่อยสลายพลาสติก ได้เร็วขึ้น

รอวัน ย่อยสลายพลาสติก

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1867714446626699

นักวิจัยค้นพบแบคทีเรียในสปีชีส์ใหม่ ซึ่งสามารถ ย่อยสลายพลาสติก ที่เราใช้กันทั่วไปในชีวิตประจำวันได้ ท่ามกลางขยะที่มีปริมาณมากขึ้นในปัจจุบัน พลาสติกเป็นหนึ่งในปัญหาหลักในการย่อยสลาย ซึ่งปกติแล้วจะใช้เวลาถึงประมาณ 450 ปี แต่มนุษย์เราเริ่มมีความหวัง เมื่อไม่นานมานี้นักวิจัยจากญี่ปุ่นได้ค้นพบสปีชีส์ใหม่ ชื่อว่า Ideonella sakaiensis ซึ่งมีความสามารถในการย่อยสลายพลาสติกประเภท Poly(ethylene terephthalate) (PET) เป็นพลาสติกที่ใช้ทำขวดน้ำดื่มทั่วไป

 

I. sakaiensis ย่อยสลายพลาสติก ได้อย่างไร

กระบวนการทำงานของ I. sakaiensis นี้จะใช้เอนไซม์ (หรือน้ำย่อย) 2 ชนิดในการย่อย คือว่า PETase และ MHETase ในการทำให้โครงสร้างของ PET เปลี่ยนเป็นโมเลกุลเดี่ยว ซึ่งในพลังงานแต่ตัวจุลินทรีย์เอง

อย่างไรก็ตาม I. sakaiensis ยังทำงานช้ามาก โดยใช้เวลาถึง 6 สัปดาห์ในการย่อยสลายฟิล์มพลาสติกประเภท amorphous PET ได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งมีความบอบบางกว่า crystalline PET ที่เรานำมาใช้ในบรรจุภัณฑ์

อนาคตของ I. sakaiensis

นักวิจัยยังต้องทำการเร่งการย่อยสลาย (เร่งอัตราการเกิดปฏิกิริยา) ให้รวดเร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม การค้นพบนี้ยังมีความหวังในการแก้ปัญหาการรีไซเคิลขยะ

“เราต้องปรับปรุงการทำงานของแบคทีเรียชนิดนี้ให้ทรงพลังมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจจะต้องใช้การวิศวกรรมยีนส์ (genetic engineering)” Kohei Oda หัวหน้างานวิจัยจาก Kyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น กล่าว

Journal reference: Science, DOI: 10.1126/science.aad6359

ที่มา: The ScientistNew Scientist

ที่มา: https://soscity.co/news/biology/microbial-recycler-found

วงจรชีวิตของเส้นผมปกติ

วงจรชีวิตของเส้นผมปกติ

2145B76D-1D66-4D36-A5BA-F7DA2E246874

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1856806294384181

Hair จะมีระยะเจริญเติบโต (Growth) หยุดเจริญเติบโต (Involution) และระยะพัก (Resting)เส้นผมแต่ละเส้นจะผ่านระยะที่ 1 ไปสู่ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 ตามลำดับ และจะย้อนกลับมายังระยะที่ 1 ใหม่ เป็นวัฏจักรชีวิตของเส้นผม ระยะของ hair แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้

  • Anagen (ระยะเจริญเติบโต): เป็นระยะที่เส้นผมมีความงอกงาม มีช่วงเวลา 2 ถึง 8 ปี เมื่อเราอายุมากขึ้นระยะนี้จะลดลง โดยเฉลี่ยเส้นผมคนเรางอกอย่างน้อย 1 เซนติเมตรต่อเดือน
  • Catagen (ระยะหยุดเจริญเติบโต): ระยะหยุดงอก โดยเซลล์รากผมจะค่อยๆแยกตัวออกจากเส้นผม ทำให้เส้นผมขาดสารอาหารและความแข็งแรง ระยะนี้มีช่วงเวลา 2 – 4 สัปดาห์
  • Telogen (ระยะพัก): ในระยะพัก มีช่วงเวลา 3 – 4 เดือน โดยเส้นผมเดิมจะหลุดไป และเส้นผมใหม่จะงอกขึ้นมาแทน

ผมประกอบด้วยโปรตีนเป็นส่วนใหญ่ 65-95% โดยน้ำหนัก ไขมัน 25% มีน้ำในปริมาณไม่แน่นอน (สามารถดูดน้ำได้ถึง 40% ของน้ำหนักผมแห้ง) ผมประกอบด้วยธาตุต่าง ๆ คาร์บอน 45.2% โฮโดรเจน 6.6% ออกซิเจน 27.9% ไนโตรเจน 15.1% และซัลเฟอร์ 5.2% เส้นผมมีพันธุกรรมกำหนดชนิด ขนาด สี ปริมาณ การกระจายของเส้นผม และอายุของต่อมผม เส้นผมจึงแตกต่างกันในแต่ละบุคคล

ที่มา http://www.hairtsc.com/Hair-Growth-Cycle.html