ถนนข้าวเหนียว จ.ขอนแก่น ทุบสถิติ คลื่นมนุษย์ยาวนานสุดในโลก วันที่ 15 เมษายน 2562 ความรู้ ฟิสิกส์เรื่องคลื่น

Image # 2.

ถนนข้าวเหนียว จ.ขอนแก่น ทุบสถิติ คลื่นมนุษย์ยาวนานสุดในโลก วันที่ 15 เมษายน 2562

ความรู้ ฟิสิกส์เรื่องคลื่น

คลื่นที่เกิดจากคนเกาะกันและลุกขึ้นลง

คลื่นจากการกระเพื่อม

คลื่นที่วิ่งอยู่ในเส้นเชือก

การเคลื่อนที่ของคลื่น

คลื่นตามยาวและคลื่นตามขวาง

คลื่นตามยาว

คลื่นตามขวาง

คลื่นน้ำ

การรวมกันของคลื่น

คลื่นจากทางซ้ายวิ่งรวมกับคลื่นที่มาจากทางขวา

คลื่นสองกระบวนวิ่งไปทางขวา คลื่นสีน้ำเงินด้านล่างเป็นคลื่นรวมของคลื่นทั้งสองกระบวนด้านบน

คลื่นสองกระบวนวิ่งสวนทางกัน คลื่นสีน้ำเงินด้านล่างเป็นคลื่นรวมของคลื่นทั้งสองกระบวนด้านบน

คลื่นสองกระบวนกระบวนที่มีความแตกต่างของความถี่เล็กน้อย รวมกัน เกิดความถี่บีตส์

การวิ่งของคลื่นเข้าหาสิ่งกีดขวาง

คลื่นวิ่งเข้าหาจุดตรึงแน่น

เมื่อสะท้อนกลับจะเปลี่ยนเฟส

คลื่นวิ่งเข้าหาจุดคล้อง

เมื่อสะท้อนกลับ เฟสยังคงเดิม

คลื่นวิ่งจากเชือกบางไปที่เชือกหนา

คลื่นวิ่งจากเชือกหนาไปยังเชือกบาง

คลื่นแสงวิ่งจากตัวกลางบางไปยังตัวกลางที่ทึบกว่า เช่นวิ่งจากอากาศผ่านไปยังน้ำ