ฟิสิกส์ ดิสคอฟเวอรี่ มอบหนังสือ e-book วิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง งานและพลังงาน ของสำนักพิมพ์ OoKBee และ คลิป :  ดิ่งพสุธาจากเครื่องบิน ลงบนตาข่าย

 Image # 2. Cover

ฟิสิกส์ ดิสคอฟเวอรี่ มอบหนังสือ e-book วิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง งานและพลังงาน  ของสำนักพิมพ์ OoKBee และ คลิป :  ดิ่งพสุธาจากเครื่องบิน ลงบนตาข่าย

Image # 3.      1545553384479

คลิกค่ะ  ฟรี 

 คลิป :  ดิ่งพสุธาจากเครื่องบิน ลงบนตาข่าย

 

คลิก  Image # 4. hd-people-mobile-image-750x352px