โซ่มนุษย์ Human Chain ช่วยสุนัข (ความหมายของโซ่)

Image # 2. 15552310757321555231093242

คลิก  Image # 3. hd-people-mobile-image-750x352px

ความหมายของโซ่  

   โซ่  หมายถึง โลหะชนิดต่างๆ ที่เกี่ยวกันเป็นข้อ ๆเป็นสายยาวสำหรับผูกล่ามแทนเชือก โซ่ส่วนใหญ่ใช้ในงานเครื่องจักร เช่น โซ่สายพาน โซ่ปรับรอบ โซ่ตีนตะขาบ โซ่เฟือง โซ่ส่งกำลังในรถจักรยานเป็นต้น โซ่ลาน  ใช้วัดที่ดิน ส่วนเครื่องประดับใช้เป็นสายสร้อยทำจากโลหะมีค่า

Image # 4. norm-10