ฟิสิกส์ ดิสคอฟเวอรี่ มอบหนังสือ e-book จุดเริ่มต้นและพัฒนาการของการสื่อสารระยะไกล ของสำนักพิมพ์ OoKBee และ คลิป : Guglielmo Marconi Wireless Telegraphy

 Image # 2. Cover

ฟิสิกส์ ดิสคอฟเวอรี่ มอบหนังสือ e-book จุดเริ่มต้นและพัฒนาการของการสื่อสารระยะไกล ของสำนักพิมพ์ OoKBee และ คลิป : Guglielmo Marconi Wireless Telegraphy

Image # 3.      1545553384479

คลิกค่ะ  ฟรี 

คลิป : Guglielmo Marconi Wireless Telegraphy

 

คลิป ประวัติการสื่อสารโทรคมนาคม ชุด “พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง”

 

คลิก  Image # 4. hd-people-mobile-image-750x352px