​เกาหลีบุกยึด ‘กล้องถ้ำมอง’ ไลฟ์สตรีมแขกในโรงแรม ความรู้ฟิสิกส์เรื่องกล้องวงจรปิด (ไม่ควรเลียนแบบ)

 Image # 2. 1553305058096

คลิก  Image # 3. hd-people-mobile-image-750x352px

ความรู้ฟิสิกส์

พื้นฐานกล้องและเลนส์

Image # 4.


หลักการทำงานของกล้อง


กล้องก็จะทํางานการทํางานของกล้องจะเริ่มตั้งแต่การรับแสงผ่านเขามาในตัวกล้องโดยผ่านทางเลนส์นูนที่มีหนา ที่รวมแสงหลังจากนั้นแสงก็จะไปตกลงบนชิปที่ทำหน้าที่เสมือนฉากรับภาพ,ชิปจะทําหน้าที่แปลงสัญญาณแสงให้กลายเป็นสัญญาณไฟฟ้าและนําไปใช้ได้ต่อไป  เช่น ส่งสัญญาณไปยังเครื่องโทรทัศน์


Image # 5.


ตัวกล้องวงจรปิด 


ส่วนประอบของกล้องที่ขายครบชุด บ่งเป็น 4  ส่วนคือ ตัวกล้อง เส์ ขาตั้งและ adapter


Image # 6.


ชนิดของกล้องวงจรปิด 

  • กล้อง Box หรือกล้องกระบอก
  • กล้อง Dome
  • กล้อง อินฟาเรด
  • กล้อง Speed Dome
  • กล้อง IP

ที่มา  คลิกที่นี่