เวิลด์ไวด์เว็บ (World-Wide Web : WWW) มีต้นกำเนิดจากที่ไหน

เวิลด์ไวด์เว็บ (World-Wide Web : WWW) มีต้นกำเนิดจากที่ไหน

มีคนจำนวนไม่น้อยที่อาจจะไม่รู้จัก CERN มีชื่อเต็มว่า องค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป ทั้ง ๆ ที่ CERN อาจจะช่วยทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นทุกวันนี้

นอกจากต้นกำเนิดของเวิลด์ไวด์เว็บ หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ www จะมาจาก CERN แล้ว งานหลัก ๆ อื่น ๆ คือเตรียมเครื่องเร่งอนุภาคและโครงสร้างอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาค เป็นที่ตั้งของห้องปฏิบัติการนิวเคลียร์ฟิสิกส์ขนาดใหญ่