เด็ก 8 ขวบแก้ปัญหา PM 2.5 ด้วยไอเดียแสนง่าย แต่ได้ผลเกินคาด!

เด็ก 8 ขวบแก้ปัญหา PM 2.5 ด้วยไอเดียแสนง่าย แต่ได้ผลเกินคาด!

Image # 2.

แม้ว่าข่าว PM 2.5 จะเริ่มจางหายไปจากหน้าข่าวในช่วงนี้แล้ว แต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า PM 2.5 ยังคงกระจายอยู่ในสภาพแวดล้อมรอบๆตัวเรา และเป็นปัญหาในเมืองใหญ่อย่างต่อเนื่อง

คลิก  Image # 3. hd-people-mobile-image-750x352px

เด็กหญิงยินดี รังษี วัย 8 ขวบ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ได้ค้นพบวิธีการลด PM 2.5 ให้ลงมาอยู่ที่ค่าปกติ ด้วยการทำไบโอฟิลเตอร์จากการนำมอสพันธุ์คริสต์มาส มาทำเป็นแผงกรองแนวดิ่ง ซ้อนกัน 3-4 ชั้น และใช้หลักการเดียวกันกับเครื่องกรองอากาศที่ขายอยู่ตามท้องตลาดทั่วไป เพียงแต่ใช้ระบบธรรมชาติ

น้องยินดีได้รับแรงบันดาลใจมาจากการไปเที่ยวชมสวนมอสกับคุณพ่อ จึงเกิดความสนใจในการเพาะเลี้ยงมอส และนำมาศึกษาต่อยอดกลายเป็นเครื่องกรองอากาศไบโอฟิลเตอร์ดังกล่าว น้องยินดีอธิบายถึงการทำงานของเครื่องกรองว่า เมื่อมีฝุ่นละอองเข้ามามอสจะจับเข้ากับฝุ่นเหล่านั้น และกรองออกซิเจนออกมาแทน

นวัตกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก 4 หน่วยงานคือ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการดูเรื่องพันธุ์พืช ภาควิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการดูเรื่องโครงสร้างเครื่อง ภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยลาดกระบัง ดูเรื่องระบบควบคุม โดยในอนาคตน้องยินดีจะนำแนวคิดทั้งหมดไปจดสิทธิบัตร และทำวิจัยกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน เพื่อเป็นการต่อยอดได้อย่างเต็มศักยภาพอีกด้วย

https://www.beartai.com/news/sci-news/314120