ฟิสิกส์ดิสคอฟเวอรี่ มอบ Meb mobile e-book ฟิสิกส์ เล่ม 4 ชั้น ม.5 ของ ผศ.สุชาติ สุภาพ และ ดูคลิป ความสวยงามและน่ากลัวของฟ้าผ่า

large

ฟิสิกส์ดิสคอฟเวอรี่ มอบ Meb mobile e-book ฟิสิกส์ เล่ม 4 ชั้น ม.5  ของ ผศ.สุชาติ สุภาพ และ ดูคลิป ความสวยงามและน่ากลัวของฟ้าผ่า

คลิกที่นี่  ฟรี

คลิป ความสวยงามและน่ากลัวของฟ้าผ่า

คลิก facebook