ค่ายวิทย์ทิ่สิงห์บุรี วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2019

Image # 2. 155056372825411 12 25250 210816 ปี2562_190219_0004 ปี2562_190219_0006 25147

สรุปคะแนน

เต็ม 331

สูงสุด 281

คลิกที่นี่