ฟิสิกส์ดิสคอฟเวอรี่ มอบ Meb mobile e-book ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 2 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 เรื่อง งานและพลังงาน ของ ผศ.สุชาติ สุภาพ และ ดูคลิป หนุ่มเกาหลีถึงกับร้องลั่น เมื่อได้เล่นรถไฟเหาะ

   large (1)

ฟิสิกส์ดิสคอฟเวอรี่ มอบ Meb mobile e-book   ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 2 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561  เรื่อง งานและพลังงาน  ของ ผศ.สุชาติ สุภาพ และ ดูคลิป  หนุ่มเกาหลีถึงกับร้องลั่น เมื่อได้เล่นรถไฟเหาะ

คลิกที่นี่  ฟรี

คลิป  หนุ่มเกาหลีถึงกับร้องลั่น เมื่อได้เล่นรถไฟเหาะ

สีหน้าเปลี่ยน! หนุ่มเกาหลีถึงกับร้องลั่น เมื่อได้เล่นรถไฟเหาะรางไม้ T-Express ภายในสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ …