ผุดแนวคิดตั้งฐานอวกาศในถ้ำ บนดาวเคราะห์น้อย

คลิก  Image # 3. hd-people-mobile-image-750x352px

ในนิยายวิทยาศาสตร์มักจินตนาการเขียนถึงฐานอวกาศที่ปลูกสร้างขึ้นภายในดาวเคราะห์น้อยที่มีอุโมงค์หรือโพรงขนาดใหญ่ แต่ไม่แน่ว่าสิ่งเหล่านี้อาจเกิดขึ้นจริงในอนาคตเพราะปัจจุบันมนุษยชาติเริ่มตื่นตัวกับแนวคิดการขุดลึกลงไปบนดาวเคราะห์น้อยที่โคจรอยู่ในระบบสุริยะของเรา ซึ่งเชื่อว่าจะนำไปสู่การตั้งถิ่นฐานใหม่ของเผ่าพันธุ์มนุษย์บนดาวเคราะห์ดวงอื่น ที่มีลักษณะและองค์ประกอบคล้ายกับโลกพร้อมทั้งเอื้อต่อการอาศัยอยู่ของสิ่งมีชีวิต

แนวคิดการสร้างฐานอวกาศภายในดาวเคราะห์น้อยได้จุดประกายให้บรรดานักวิทยาศาสตร์ ซึ่งขณะนี้ทีมนักวิจัยจากภาควิชาฟิสิกส์ดาราศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเวียนนา ในประเทศออสเตรีย เผยถึงความเป็นไปได้จริงที่จะตั้งอาณานิคมภายในหินอวกาศหรือดาวเคราะห์น้อย โดยจะออกแบบให้ฐานอวกาศหมุนเพื่อสร้างแรงโน้มถ่วงเทียม (Artificial Gravity) ที่จะสร้างความสะดวกสบายมากขึ้นให้แก่มนุษย์ที่จะอาศัยอยู่ภายใน จากการคำนวณทางคณิตศาสตร์ ทีมวิจัยเชื่อว่าดาวเคราะห์น้อยจะแข็งแกร่งพอที่จะใช้เป็นฐานและต้านทานต่อการหมุน

อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีความเห็นแย้งว่าการจะก้าวสู่ขั้นตอนต่อไปอย่างการสร้างที่อยู่อาศัยอันน่าสุขสบายภายในหินอวกาศนั้นยากมาก โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงผลกระทบที่น่ากลัวในระยะยาวของภาวะไร้แรงโน้มถ่วงในร่างกายมนุษย์ อีกทั้งการดำรงชีวิตของมนุษย์ในฐานอวกาศภายในดาวเคราะห์น้อย เป็นงานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญในหลายสาขา เช่น การจัดหาอากาศเพื่อหายใจ ระบบรีไซเคิลที่เหมาะสม อาหาร น้ำดื่ม แสงสว่าง และสำคัญที่สุดสำหรับสุขภาพที่ดีของร่างกายมนุษย์ก็คือแรงโน้มถ่วง.

ที่มา https://www.thairath.co.th/content/1465428