เลือกเป็นคอชาหรือคอกาแฟ ขึ้นอยู่กับพันธุกรรมรับรู้รสขม

เลือกเป็นคอชาหรือคอกาแฟ ขึ้นอยู่กับพันธุกรรมรับรู้รสขม

Image # 2. Coffee and croissant

นอกจากแอลกอฮอล์และน้ำอัดลมแล้ว เครื่องดื่มยอดนิยมของคนส่วนใหญ่หากไม่เป็นชาก็ต้องเป็นกาแฟอย่างแน่นอน แต่ระหว่างสองตัวเลือกนี้ใครจะเลือกดื่มอะไรเป็นประจำ ขึ้นอยู่กับยีนหรือหน่วยพันธุกรรมที่สร้างตัวรับรส ซึ่งจะทำให้แต่ละคนมีความไวต่อการรับรสขมจากสารต่าง ๆ ไม่เหมือนกัน

คลิก  Image # 3. hd-people-mobile-image-750x352px

ทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติจากสหรัฐฯและออสเตรเลีย ตีพิมพ์ผลการศึกษาเรื่องนี้ลงในวารสาร Scientific Reports โดยระบุว่าได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างยีนและพฤติกรรมการเลือกบริโภคเครื่องดื่มชาหรือกาแฟ จากข้อมูลพันธุกรรมของกลุ่มตัวอย่างชายและหญิง 430,000 คนในสหราชอาณาจักร ซึ่งทั้งหมดมีอายุระหว่าง 37-73 ปี

ก่อนหน้านี้มีผลการวิจัยที่ระบุว่า คนเรารับรู้รสขมจากสารให้รสขมประเภทต่าง ๆ ได้ไม่เหมือนกัน ซึ่งสารเหล่านี้ได้แก่กาเฟอีน (คาเฟอีน /Caffeine ) ควินิน (Quinine) และโพรพิลไทโอยูราซิล (Propylthiouracil) ซึ่งเป็นสารสังเคราะห์และยารักษาภาวะไทรอยด์เป็นพิษ

ผลการศึกษาของทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติพบว่า คนที่มียีนซึ่งทำให้รับรสขมของกาเฟอีนได้ชัดเจนกว่าผู้อื่น มีแนวโน้มสูงกว่าคนทั่วไป 20% ที่จะเป็นคนดื่มกาแฟในปริมาณมากเป็นประจำ ซึ่งหมายถึงดื่มมากกว่า 4 ถ้วยต่อวัน และในขณะเดียวกันคนกลุ่มนี้ก็แทบจะไม่ดื่มชาเลย

ดร. แดเนียล หวาง ผู้ร่วมทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ของออสเตรเลียบอกว่า ที่เป็นเช่นนี้อาจเพราะความรู้สึกไวต่อกาเฟอีนที่มีอยู่สูง ทำให้คนกลุ่มดังกล่าวมีแนวโน้มจะเสพติดกาเฟอีน ซึ่งเป็นสารกระตุ้นที่มีอยู่ในกาแฟมากกว่าในชาไปด้วย

ส่วนคนที่มียีนซึ่งทำให้รับรสขมของควินินและโพรพิลไทโอยูราซิลได้ชัดเจนกว่าผู้อื่นนั้น มีแนวโน้มที่จะดื่มชาในปริมาณมากเป็นประจำสูงกว่าคนทั่วไป 4% และ 9% ตามลำดับ ซึ่งหมายถึงดื่มมากกว่า 5 ถ้วยต่อวัน และในขณะเดียวกันคนกลุ่มนี้ก็แทบจะไม่ดื่มกาแฟเลย

สำหรับกรณีนี้ ทีมผู้วิจัยยังไม่แน่ใจว่าสาเหตุที่เชื่อมโยงพันธุกรรมเข้ากับการเลือกดื่มชานั้นคืออะไรกันแน่ แต่อาจเป็นไปได้ว่าผู้ที่ไวต่อการรับรสขมในควินินและโพรพิลไทโอยูราซิล มีความไวต่อการรับรสขมเหนือกว่าผู้อื่นโดยรวม จึงทำให้ทนต่อความขมของกาแฟไม่ได้ และเลือกดื่มชาที่มีรสขมอ่อนกว่ามากแทน

 

ที่มา: https://www.bbc.com/thai/features-46247106