ขยับไม้ขีด 1 ก้าน เพื่อทำให้สมการเป็นจริง

Image # 2. 21

เฉลย

อ๊ะๆๆๆๆๆ คิดก่อนเลื่อนครับ

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Image # 3. 21-1 

ย้ายไม้ขีดเครื่องหมายบวกมาต่อเลข3เป็น 9-4=5

https://web.facebook.com/rmutphysics/posts/1106492922748859