ความโลภ

https://youtu.be/Ha2GI-4P88I

Image # 2. Untitled-1 copy

สารคดีสั้นๆเพียงไม่ถึง 3 นาที แต่สามารถแสดงถึงกิเลสของคนอย่างถึงลูกถึงคน ได้รับรางวัลประเภทเรื่องสั้นที่เมืองคานส์

https://web.facebook.com/rmutphysics/posts/1104583386273146