คะแนนนักศึกษา ห้องเรียนฟิสิกส์ราชมงคล ปี 2/58

คะแนนนักศึกษา

ห้องเรียนฟิสิกส์ราชมงคล

ปี 2/58

ทดสอบเป็นเวลา ภาคการศึกษา ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ จนถึง พฤษภาคม

จำนวนนักศึกษาในห้องเทอมนี้ทั้งหมด 1789 ท่าน

จำนวนคลิกทั้งหมด ประมาณ 1,800,000 คลิก

เฉลี่ย  คนละ 1000 คลิก

Image # 2.

คลิกดูทุกกลุ่ม 

ประกาศ ที่ห้องเรียนฟิสิกส์ราชมงคล

http://nuclear.rmutphysics.com/e-learning/

https://web.facebook.com/rmutphysics/posts/1103144756417009