ฟิสิกส์ราชมงคล มอบ e-book ฟิสิกส์เบื้องต้น เล่ม 1+ เล่ม 2 (ปรับปรุงใหม่ เม.ย 59) ของ ผศ.สุชาติ สุภาพ

ฟิสิกส์เบื้องต้น  เล่ม 1+ เล่ม 2  (ปรับปรุงใหม่ เม.ย 59)

      เป็นหนังสือฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัย ที่อ่านเข้าใจได้ง่าย นักเรียนระดับมัธยมก็สามารถอ่านเข้าใจได้

     จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 59      โดย ท่าน ต้อง ดาวน์โลดโปรแกรมอ่านหนังสือเข้ามาที่เครื่องคอมของท่านก่อน จึงสามารถอ่านหนังสือได้ จากที่นี่ http://www.mebmarket.com/index.php?action=Download  และ เมื่อลงโปรแกรม แล้ว จึงดาวน์โลดหนังสือได้โดย  คลิกที่นี่   หรือ

คลิกที่นี่

ถ้าขึ้นว่าฟรี สามารถ ดาวโลดได้เลยครับผม

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1087356381329180