ฟิสิกส์ราชมงคล มอบหนังสือ e-book เรื่อง วิทยาศาสตร์ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปรับปรุงใหม่ มี.ค. 59 ของสำนักพิมพ์ OoKBee

 

สำนักพิม์ Image # 2.Image # 2.

Image # 3.

 

บทที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่ บทที่ 2 งาน-พลังงาน บทที่ 3 พลังงานไฟฟ้า

 

Image # 4.     

คลิกค่ะ  ฟรี 

ฟิสิกส์ราชมงคล มอบหนังสือ e-book รื่อง วิทยาศาสตร์ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปรับปรุงใหม่ มี.ค. 59  ของสำนักพิมพ์ OoKBee  ถึง  มิถุนายน 59  โดย ท่าน ผศ. สุชาติ สุภาพ มอบให้ท่าน    ฟรี

https://web.facebook.com/rmutphysics/posts/1076095289121956