แผ่นใส เรื่อง แสง

Image # 2.

      ไอแซค นิวตัน เชื่อว่า  แสงเป็นอนุภาคที่ส่งติดต่อกันออกมา เมื่ออนุภาคเหล่านั้นเข้าสู่นัยน์ตา   

 

คลิกอ่านต่อ    

คลิกอ่านต่อ 

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1073241546073997