แผ่นใส เรื่อง ความยืดหยุ่น Elasticity

Image # 2.

     วัตถุเมื่อได้รับแรงกระทำ จะทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปร่าง เทอมที่เกี่ยวข้อง คือ ความเค้นและความเครียด  

คลิกอ่านต่อ    

คลิกอ่านต่อ 

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1068341053230713